Išvien – Gudelių seniūnija (dėl 3 vietos; 2023-05-07)