MKML drausminės-techninės sprendimas dėl “Simedvos” veiksmų trečiadienio rungtynėse

Sūduvos regiono kultūros ir sporto centras, vykdantis Marijampolės krepšinio
mėgėjų lygą (MKML-MANTINGA), informuoja, kad po 2022 m. kovo 2 d. vykusių rungtynių
tarp Marijampolės „SC-ALVARSAS“ – „SIMEDVA“ komandų (varžybų Nr. 91) buvo gautas
pranešimas iš tų rungtynių dirbusio krepšinio vyr. teisėjo – Ryčio Vitkaus, dėl Jūsų komandos
elgesio varžybų metu (iš aikštelės nesibaigus pagrindiniam rungtynių laikui buvo išvesta
komanda „SIMEDVA“) bei dėl „SIMEDVA“ komandos žaidėjo Dariaus Kuzmicko (Nr. 21)
elgesio varžybų metu.
MKML drausminė-techninė komisija (toliau – Komisija), išnagrinėjusi informaciją dėl
2022 m. kovo 2 d. rungtynių tarp Marijampolės „SC-ALVARSAS“ – „SIMEDVA“ komandų
(varžybų Nr. 91), nustatė, kad „SIMEDVA“ komanda rungtynių metu elgėsi agresyviai,
necenzūrine leksika įžeidinėjo rungtynių teisėjus, dėl ko buvo nubausta 8 techninėmis
pražangomis. 3-ojo kėlinio pabaigoje komanda nusprendė nebetęsti rungtynių ir paliko aikštę.
„SIMEDVA“ žaidėjas Nr. 21 Darius Kuzmickas kėsino mesti kamuolį į rungtynių teisėją R.
Vitkų ir priėjęs prie minėto teisėjo veido įžeidinėjančia ir necenzūrine kalba pagrasino fiziškai
susidoroti.
Komisija pažymi, kad vadovaujantis 2021-2022 m. MKML čempionato nuostatais
(toliau – Nuostatai), šio čempionato tikslas ir uždaviniai yra populiarinti krepšinį Lietuvos
krepšinio visuomenės tarpe, vienyti ir koordinuoti krepšinio mėgėjų veiklą savivaldybėje,
pritraukti kuo daugiau dalyvių ir žiūrovų, nušviesti turnyro eigą internete ir kitose informacijos
sklaidos priemonėse, skatinti visuomenę aktyviai sportuoti, išreikšti savo sportinius gebėjimus,
remti krepšinio aistruolių (fanų) klubų atsiradimą ir veiklą, išaiškinti stipriausias MKML
komandas, užtikrinti, kad MKML renginių organizavimas ir jų pravedimo lygis maksimaliai
patenkintų žiūrovų lūkesčius ir kaip sportinės varžybas, ir kaip šou renginiai. Čempionatas ir
MKML veikla vykdoma vadovaujantis oficialiomis FIBA krepšinio taisyklėmis (Nuostatų 12 ir
15 p.).
FIBA krepšinio taisyklės (toliau – Taisyklės) skelbia, kad kiekviena komanda, siekdama
pergalės krepšinio aikštelėje, negali paminti sportinių ir garbingo žaidimo principų (Taisyklių
36.1.2 p.). Bet kokį elgesį, prieštaraujantį šiems principams, nedelsiant privalo sustabdyti
rungtynių teisėjas arba viešosios tvarkos sergėtojai (Taisyklių 38.2.1 p.). Rungtynių metu
sprendimus, neprieštaraujančius Taisyklėms, priima rungtynių teisėjai ir jų sprendimų privalo
laikytis visi rungtynių dalyviai (Taisyklių 47 p.).

Komanda, rungtynių metu palikusi aikštę, ignoruodama teisėjų raginimus žaisti, savo
elgesiu trukdydama tęsti rungtynes, tokiu elgesiu parodo nepagarbą varžovų komandai,
sekretoriatui, teisėjams, pažeidžia sportinius ir garbingo žaidimo principus, menkina visos lygos
įvaizdį. Toks elgesys nepripažintinas protestu (protesto teikimo tvarka nustatyta Nuostatų X
skyriuje), todėl už tokį elgesį privalo būti taikomos drausminės sankcijos komandai
„SIMEDVA“ ir jos žaidėjui Dariui Kuzmickui. Pasikartojus panašiai situacijai ar iškilus itin
rimtoms situacijoms komanda gali būti šalinama iš čempionato (Nuostatų 61.7 p.)
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, vadovaujantis Nuostatų 61, 64, 71, 72, 73 punktais,
FIBA krepšinio taisyklėmis, MKML drausminė – techninė komisija nusprendžia:
1) Komandai „SIMEDVA“ skirti techninį pralaimėjimą 0:20, skiriant pergalę
„Marijampolės SC-ALVARSAS“ komandai.
2) Komandai „SIMEDVA“ skirti 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą.
3) Komandos „SIMEDVA“ žaidėjui Dariui Kuzmickui skirti vienerių rungtynių
diskvalifikaciją ir 100 Eur (vieno šimto eurų) baudą.
4) Įspėti komandą „SIMEDVA“, kad pasikartojus analogiškam arba panašiam atvejui,
komanda bus šalinama iš MKML čempionato.
5) Apie priimtas nuobaudas informuoti komandą „SIMEDVA“, komandą
Marijampolės „SC-ALVARSAS“ ir MKML.

MKML informuoja, jo ateityje netoleruos tokių situacijų nė vienai kitai komandai.Leave a Reply